कृषि उत्पादनको बजारिकरणको लागि सहजीकरण गर्दै सुनवल नगरपालिका

0

सुनवल ९ बैशाख: सुनवल नगरपालिकाले नगर कृषि कृषि बजार सहयोगीकरणका लागी कृष्ण र कृषि सहकारी संगै श्रीकृष्ण नगर सफा उत्पादित कृषि जन्य उपज लिने उपलब्ध बिक्री वितरण वितरण केन्द्र कृष्णाको साथ अकृ्ग्रेकामा नगर प्रमुख भीम बहादुर थापाले बताएको छ। सो अवसरमा गरु हरुले नगरमा उत्पादनले सघाउने प्राथमिक प्राथमिकता राखी बिक्री गर्न सकिन्थ्यो। त्यस पछि कृषि सहकारी मारिपे नगरमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादन बेच्ने विकल्पको बारेमा छोटो समयको रूपमा सुनवल नगरपालिका कृषि कृषि प्रमुख सन्तोष कण्डेलले स्थानीय पत्रको जानकारी रहेको थियो। जसको अनुसार नगरमा कृषि उत्पादन विक्रेता वितरण लागी नगरले पासको ब्यवस्थे छ।

You might also like