‘साढे सात लाख ऋण काढेर आइयो, अब ऋणभन्दा कसरी बाँच्ने चिन्ता छ’

0
You might also like