विमानस्थलमा शंकास्पद वस्तु छ भन्दै फोन गर्नेलाई खोज्दै प्रहरी, नेपालभित्रबाटै फोन गरेको हुन सक्ने

0
You might also like