सात वर्षमा ५५ हजार परकम्पन, हामीले कहिले सिक्ने?

0
You might also like